تولید پایه های فلزی چراغ های پارکی

طراحی و ساخت کامل پایه های چراغ های روشنایی پارکی در ارتفاع مختلف با پوشش دهی رنگ الکترواستاتیک استاندارد و مقاوم در برابر باران همراه با کلیه تجهیزات مورد نیاز الکتریکی و دریچه دسترسی بزرگ