گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی چیست؟

گارانتی "ضمانت نامه ای است که مسئولیت انجام، اجرا یا تکمیل و تأمین امنیت چیزی را به عهده می گیرد." به عبارت دیگر، یک وعده یا اطمینان است. گارانتی نشان دهنده کیفیت یا دوام یک محصول یا خدمات یا تعهدی مبنی بر اینکه کاری با روشی مشخص انجام خواهد شد، می باشد. این کار می تواند به افراد اطمینان دهد که شما به محصول یا خدمات خود اطمینان دارید. خدمات گارانتی شامل تعمیر و تعویض قطعات برای مدت زمانی معین می باشد.


تفاوت گارانتی و وارانتی چیست؟

وارانتی به معنای" ضمانت یا ضمانت داده شده است." در حالی که گارانتی معمولاً ضمانت کتبی برای یک محصول است و سازنده محصول را مسئول تعمیر یا تعویض یک محصول معیوب یا قطعات آن می داند.
مهمترین نقطه تمایز بین گارانتی و وارانتی ادراک عمومی است .مردم اصطلاح "تضمین" را با بازپرداخت کامل یا جایگزینی محصول می دانند، در حالی که ضمانت نامه اغلب به تعمیر همان محصول اشاره دارد .بنابراین، گارانتی به طور کلی بهتر از وارانتی در افکار عمومی تلقی می شود.


شرایط گارانتی محصولات وستانور:

گارانتی محصولات شامل نواقصی است که در خود محصول وجود دارد و نه نواقصی که بر اثر استفاده نادرست از محصولات(مانند اتصال به ولتاژ نامناسب یا استفاده آن در مدار دیمر و یا شکستن آن) به وجود می آید. در صورت وجود نقص فنی در محصول، کالا برگردانده می شود و تعمیر و یا در صورت لزوم تعویض می گردد. همچنین در صورت مطابقت نداشتن محصولات با نمونه نمایش داده شده و نارضایتی مشتریان عزیز از محصولات، وجه آن استرداد می شود و یا در صورت تمایل کالای جایگزین را دریافت می کنند.خدمات پس از فروش چیست؟

مفهوم خدمات پس از فروش به اندازه فروش مهم است. در حالی که هیچ درآمدی برای شرکت ایجاد نمی کند، مطمئناً موجب افزایش حسن نیت سازمان در بازار و در بین مشتریان می شود. خدمات پس از فروش می تواند به عنوان فرایندی باشد که پس از فروش محصول تعریف می شود. این خدمات شامل تعمیر و نگهداری، راهنمایی و غیره است. ماهیت خدمات پس از فروش کاملاً به صنعت و محصول بستگی دارد. برای مثال در برخی موارد ممکن است نیاز به نصب داشته باشند، برخی دیگر ممکن است هر دو ماه یکبار به تمیز کردن نیاز داشته باشند.

شرایط خدمات پس از فروش محصولات وستانور