تابلو کنترلرهای مولتی کالر هوشمند

طراحی و تولید انواع تابلو برق های کنترلر دار جهت پیاده سازی پروژه های نورپردازی رنگی با اساتفاده از تجهیزات هوشمند وستانور به منظورکاهش مصرف انرژی و بهینه سازی