ال ای دی و آلودگی نوری

آلودگي نوري
آلودگی نوری چیست؟

آلودگی نوری به نور اضافي يا مزاحمي گفته مي شود كه توسط انسان ايجـاد شـده باشد كه به دليل طراحي يا اجراي بد يك سيستم روشنايي و ايجاد نـوري فراتر از حد انتظار روشنايي بوجود می آید.
استفاده از يـك سيسـتم روشـنايي بـا طراحـي مناسـب و اسـتاندارد نـه تنهـا از لحـاظ صرفه جويي در مصرف انرژي مؤثر است، بلكه مزاياي بسـيار مهمـي نظيـر امنيـت عمـومي، كاهش امكان جنايت و به طور كلي ايجاد حس خوب و آرامش در افراد جامعـه بـه همـراه خواهـد داشت. پديده آلودگي نوري مي تواند تبعاتي در حوزه هاي متعدد به ويژه درخصوص ستاره شناسي و حتي بيماري هاي رواني انسان داشته باشد.
استفاده ناصحیح از تکنولوژی پیشرفته نیز نه تنها در کاهش آلودگی نوری تأثیری نخواهد داشت، بلکه می تواند موجب افزایش آن نیز گردد. مانند روشنایی اضافی در معابر یا استفاده از لامپ های نامناسب و بدون محافظ که باعث به خطر انداختن سلامتی انسان و حیات وحش و همچنین کاهش توانایی ما در دیدن ستاره ها می گردد.

[ij lkhsf k,v
پیامدهای آلودگی نوری

آلودگی نوری می تواند باعت اختلال در اکوسیستم شود. آلودگی نوری به ویژه برای حیات وحش شبانه با تأثیرات منفی بر فیزیولوژی گیاهان و حیوانات یک تهدید جدی محسوب می شود. .از آنجایی که ریتم زندگی توسط الگوهای طبیعی روزانه نور و تاریکی ترسیم می شود، بنابراین اختلال در این الگوها، پویایی اکولوژیک را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال، آلودگی نوری می تواند حیوانات را در هنگام مهاجرت سردرگم کند(از آنجایی که نور ماه و ستارگان به پرندگان مهاجر در مسیریابی کمک می کند، تابش نور مصنوعی در شب آن ها را به اشتباه می اندازد و از مسیر اصلی منحرف می کند.) تعامل رقابتی حیوانات را تغییر دهد، روابط شکارچی طعمه را تغییر دهد و آسیب فیزیولوژیکی ایجاد کند.
آلودگی نوری بر سلامتی انسان نیز تأثیرات منفی دارد. چرخه طبیعی بدن وابسته به ریتم شبانه روزی و تولید ملاتونین است که با نور و تاریکی تنظیم می شود (به عنوان مثال روز و شب). اگر انسان در هنگام خواب در معرض نور قرار داشته باشد، تولید ملاتونین سرکوب می شود و باعث اختلالات خواب و در نتیجه سایر مشکلات سلامتی مانند افزایش سردرد، خستگی، اضطراب، چاقی ناشی از کمبود خواب و ... می شود. همچنین تابش خیره کننده نور ارتباط مستقیمی با پیرچشمی دارد. آسیب به سلامتی، نه تنها به دلیل تابش نور بیش از حد و قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور است، بلکه استفاده از ترکیب نادرست طیف نور(به عنوان مثال استفاده از رنگ های خاصی از نور) نیز باعت به خطر انداختن سلامتی می شود.

انواع آلودگی نوری

به طور کلی می توان آلودگی نوری را به دو بخش تقسیم کرد: آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ستاره ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع آلودگی ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ کاهش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺘﺎرﮔﺎن منجر می شود که به دلیل تابش بیش از حد نور به آسمان به وجود می آید.
آلودگی نوری زیست محیطی ﺑﺨﺸﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮری است ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ می ﺑﺎﺷﺪ که اثرات مخربی بر سلامت اجتماع و حیات وحش دارد و باعث بر هم زدن تعادل طبیعت، اختلال در رشد و نمو گیاهان، مرگ و میر حشرات و پرندگان، ایجاد خیرگی و حادثه، ایجاد مزاحمت نوری و ... می شود.

عوامل ایجاد آلودگی نوری

به طور خلاصه از مهمترین پارامترها در آلودگی نوری شهرها، چراغ های خیابانی با حباب پریسماتیک و غیر تخت، چراغ های رو به بالا، چراغ های افقی و لامپ های بدون حباب، لامپ های آویزان و تابلوهای سردر واحدهای تجاری، طراحي نادرست سيستم روشنايي، تعـدد چراغهاي روشنايي (بيش از حد مورد نياز)، استفاده از لامپ با توان مصرفي يا شار نوري بيش از حد استاندارد، ارتفاع و زاويه نامناسب نصب چراغ می باشند.

راه های کاهش آلودگی نوری:
 • استفاده از سیستم روشنایی هوشمند

  استفاده از سیستم روشنایی هوشمند و تجهیزات کنترلی نظیر دیمرها، تایمرها، سنسور های حرکتی و...می تواند به کاهش سطح روشنایی و صرفه جویی هر چه بیش تر در مصرف انرژی کمک کنند. دیمرها در تنظیم روشنایی مورد نظر بسیار موثرند چرا که هر ساعت از شبانه روز به میزان روشنایی متفاوتی نیاز است و با استفاده از دیمر ها می توان میزان روشنایی مورد نیاز را تأمین کرد. استفاده از تایمرها باعث می شود چراغ ها در ساعات مختلفی از شبانه روز، طبق برنامه شما، خاموش یا روشن شوند حتی اگر فراموش کنید خودتان آن ها را پس از ترک محل خاموش کنید، چراغ ها خاموش می شوند و شما دیگر از این بابت نگران نخواهید بود. با نصب سنسورهای حرکتی، چراغ ها با نزدیک شدن افراد و اشیاء در حال حرکت روشن می شوند و به محض دور شدن آن ها دوباره خاموش و یا کم نور می شوند. استفاده از این سیستم روشنایی، اتلاف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

 • استفاده از لامپ ال ای دی استفاده از فناوری های پیشرفته و کم مصرف(لامپ های ال ای دی) در نورپردازی به جای لامپ های رشته ای و کم مصرف

 • استفاده از چراغ های دارای آلودگی نوری صفر

  (دارای برچسب ضد آلودگی نوری)

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺟﻬﺖ دار (نظیرLEDها) برای روشنایی تابلوهای تبلیغاتی
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﻣﭗ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﯿﻮب
 • نصب حائلهایی برای جلوگیری از تابش نور تابلوها به سمت آسمان
 • تنظیم زاویه منابع روشنایی و استفاده از زوایای مناسب تابش نور برای کنترل آلودگی
 • خاموش کردن روشنایی های غیر ضروری

  (خصوصا ساختمان های اداری خالی در شب) حتی اگر برای مدت زمان کوتاهی از آن مکان خارج می شوید.

 • استفاده از رنگ های گرم در نورپردازی

  سعی کنید در شب از لامپ هایی با رنگ سرد (k10000-5500) (مانند لامپ آبی) کم تر استفاده کنید. تحقیقات نشان دهنده آن است که نور آبی در شب بر رفتار حیات وحش و تولید مثل جانوران تأثیر منفی می گذارد. این امر به ویژه در شهرهایی که اغلب نقاط توقف برای گونه های مهاجر هستند صادق است. همچنین نور آبی باعث به خطر انداختن بینایی انسان می شود و منجر به بیماری های چشمی نظیر پیرچشمی می گردد. پس توصیه می شود برای نورپردازی فضا مخصوصا فضای باز از رنگ های گرم (k3500-2700) (مانند نور نارنجی و زرد) استفاده شود.

 • آگاهی از آلودگی نوری را افزایش دهید.
جمع بندی

آلودگی نوری همه موجودات را تحت تأثیر قرار می دهد و ضمن تهدید حیات وحش و محیط زیست و به خطر انداختن سلامتی انسان، پول و منابع انرژی را نیز هدر می دهد. طراحی نامناسب و روشنایی بیش از حد معمول از مهمترین عوامل ایجاد آلودگی نوری هستند و ما می توانیم با به کارگیری راهکار های پیشنهاد شده در این مقاله و سایر مقالات مرتبط، به کاهش آلودگی نوری کمک کنیم و محیط زیست و حیات وحش را از آسیب ها و خطرات ناشی از آلودگی نوری حفظ کنیم.

تولید محتوای uxnet